درباره مقاله سرای فارس

درباره ما

گروه پژوهشی مقاله سرای پارس زیر مجموعه سایت فارس دانش بوده و در زمینه انتشار و ارائه مقاله ترجمه شده 2019 کلیه رشته های دانشگاهی فعالیت میکند.

امیدواریم بتوانیم کمک حال شما دانشجویان و محققان عزیز کشورمان باشیم.